Vítejte na stránkách společnosti Geoding, spol. s r.o.

Firma nabízí geodetické a zeměměřičské práce v katastru nemovitostí, v inženýrské geodézii a v pozemkových úpravách.

Firma Geoding, spol. s r.o. je zeměměřičská firma poskytující komplexní zeměměřičské a geodetické služby, např. zaměření pozemku, zaměření stavby, vytyčení hranic pozemku, vyměření pozemku.

Společnost využívá geografický informační systém, díky kterému shromažďuje geografické a správní informace či informace o určitém územním celku.

Firma Geoding, spol. s r.o. byla založena v roce 1990 pracovníky s dlouholetou praxí v oboru zeměměřičství na bývalém středisku Geodézie v Třebíči.

Hlavním sídlem společnosti je Třebíč, další pobočky jsou v Jemnici a v Moravských Budějovicích, působnost je však v oblasti celého kraje Vysočina a v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a Pardubickém.

Společnost zajišťuje veškerý sortiment geodetických prací v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, poradenství atd.) i v inženýrské geodézii (práce pro obce, stavební firmy, pro správce a projektanty inženýrských sítí, specializované práce apod.).

Firma Geoding v roce 2011 úspěšně recertifikovala systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a implementovala environmentální politiku řízení dle normy ČSN EN ISO 14001, vznikl tak integrovaný systém managementu IMS.

Geodetické a zeměměřické práce:

  • geodetické práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, územní plán na základě územního rozhodnutí, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena ad.)

  • práce v inženýrské geodézii (vyhotovování podkladů pro projekty, vytyčovaní staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, výpočet kubatur ad.)

  • pozemkové úpravy (úpravy, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně mění uspořádání pozemků, scelují se nebo dělí, a tím se zabezpečuje lepší přistupnost a využití)

Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.