Politika IMS (integrovaného systému managementu)

Společnost GEODING, spol. s r.o. je zeměměřičská firma poskytující geodetické práce a kartografické práce v katastru nemovitostí, inženýrské geodézii, dále poskytuje pozemkové úpravy a zeměměřičské práce.

Společnost byla založena v roce 1990 pracovníky s dlouholetou praxí v oboru zeměměřičství a katastru nemovitostí. Vlastní úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřičských prací. Projektové práce v oblasti komplexních pozemkových úprav zajišťuje společnost vlastními projektanty a oprávněnou osobou pro projekční činnost při pozemkových úpravách za pomoci nivelace. Uplatňuje zásady řízení dle mezinárodních standardů ČSN EN ISO 9001(kvalita) a ČSN EN ISO 14001 (environment) a na tyto systémy pohlíží jako na integrovaný systém managementu (IMS).

Vedení společnosti GEODING, spol. s r.o. v zájmu zvyšování spokojenosti stávajících zákazníků, pro získávání nových zákazníků a v očekávání následného úspěšného rozvoje společnosti, a to za přísného dodržování všech standardů v oblasti ochrany životního prostředí, stanovuje níže uvedené zásady:

  • zajišťovat všechny druhy zeměměřičských činností

  • zakázky zpracovávat moderními metodami (digitálním způsobem, v oblasti katastru nemovitostí pak s plnou návazností na DKM a KMD)

  • při svých činnostech, v kancelářích i v terénu, důsledně dodržovat všechny zákonné předpisy na ochranu životního prostředí s cílem neustálého zlepšování

  • vstřícnost na základě monitorování potřeb zákazníků, stálé přizpůsobování jejich specifickým potřebám

  • předcházet znečišťování životního prostředí dodržováním zásad stanovených pro řízení ochrany ŽP

  • dodržovat smluvené časové harmonogramy výrobních procesů

  • všestranně komunikovat se zaměstnanci a s veřejností, s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na ŽP

  • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí svých zaměstnanců planovaným vzděláváním, a to ve všech oblastech týkajících se IMS – zaměstnance motivovat ke kvalitní a odpovědné práci

  • vnitřní kontrolní činností ověřovat funkčnost IMS a předcházet nedostatkům při realizaci a environmentálním nehodám.

Důsledným plněním těchto zásad se společnost chce zasloužit o to, aby byla vnímána jako společnost s vysokým kreditem v oblasti kvality a ochrany životního prostředí při plnění zeměměřičských zakázek.

Společnost Geoding, spol. s r.o. děkuje všem svým zákazníkům za projevenou důvěru.

Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.