O firmě

Firma Geoding, spol. s r.o. je zeměměřičská firma poskytující geodetické práce a kartografické práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii.

Byla založena v roce 1990 pracovníky s dlouholetou praxí v oboru zeměměřičství a katastru nemovitostí. V současné době má 35 pracovníků. Čtyři z nich mají úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřičských prací. Projektové práce v oblasti komplexních pozemkových úprav  zajišťuje firma vlastními projektanty a oprávněnou osobou pro projekční činnost při pozemkových úpravách.

Technické zázemí

Firma je vybavena pro měření a sběr dat totálními stanicemi a soupravami GPS zn. GEOTRONICS a TOPCON. Pro zpracování dat používá potřebné softwarové vybavení (program MicroStation + nadstavba TECHLINE, nadstavba POZEM pro grafické zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav, nadstavba ProGeo pro zpracování dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí, nadstavba InRoads Suite pro zpracování digitálního modelu terénu, program VKM pro geodetické práce v katastru nemovitostí – vedení a obnova katastrálního operátu, program ATLAS pro zpracování digitálního modelu terénu atd.).

Tradiční zeměměřičská společnost

Od svého vzniku firma vypracovala více jak 29.000 zakázek, z toho cca dvě třetiny v katastru nemovitostí (geometrické plány a vytyčování hranic pozemků), třetinu v inženýrské geodézii a 11 pozemkových úprav v okrese Třebíč a okolí. Pro potřeby budování inženýrských sítí byly firmou zaměřeny účelové mapy intravilánu měst a obcí okresu Třebíč. Zpracovává dokumentace skutečného provedení plynovodů, místních i dálkových telefonních sítí, optických sítí, vodovodů a kanalizací, silových rozvodů kabelů NN, VN, VVN a veřejného osvětlení, teplovodných sítí a sítí kabelových televizí v systému MicroStation (formát DGN) podle směrnic správců těchto zařízení. Ve stavebnictví zajišťuje komplexní službu prací odpovědných geodetů stavby pro projektanty, investory i dodavatele. V oblasti speciálních prací provádí kontrolní měření vodorovných a výškových posunů, sledování svislostí staveb, zaměřování jeřábových drah, určování kubatur, zpracování geodetické dokumentace budov, zaměřování profilů toků apod.

Firma Geoding v roce 2002 úspěšně implementovala systém řízení kvality podle normy ČNS EN 9001. V roce 2011 firma šířila systém řízení o ČSN EN ISO 14001 (environment), a tím vznikl integrovaný systém managementu.

Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.