Způsob využití pozemku

Katastrálním zákonem a jeho prováděcím předpisem definovaný způsob, kterým je pozemek využíván. O legálním způsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí nerozhoduje (až na výjimky) samostatně vlastník pozemku nebo jiný oprávněný, ale zákonem určený orgán státní správy nebo územní samosprávy. Například stavební úřad, orgán ochrany zemědělského nebo lesního půdního fondu, vodohospodářský orgán, orgán ochrany životního prostředí apod.

zpět
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.