Síť geodetických bodů

Množina geodetických bodů rovnoměrně rozložených v potřebné hustotě (vzájemné vzdálenosti bodů) po celém území, které je předmětem geodetických měření a šetření (celé území státu, území menšího rozsahu např. území stavby, území rozsahu změny katastru nemovitostí např. vzniku nové hranice při rozdělení pozemku apod.). Zpravidla ji tvoří geodetické body, které jsou geodetickým základem pro podrobné geodetické měření a jejichž poloha, výška nebo obojí byly určeny před započetím podrobného geodetického měření. Spojnice geodetických bodů, které mohou vyjadřovat např. vzájemnou viditelnost mezi body, tvoří na sebe navazující elementární geometrické obrazce např. trojúhelníky nebo čtverce - odtud název síť geodetických bodů.

zpět
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.