Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy

Mapa, která zobrazuje ve velkém měřítku obvykle 1:200, 1:500, 1:1000, obsahuje polohopis, výškopis a popis všech objektů území, které má být podle projektu zastavěno nebo terénně upraveno. Může dále obsahovat hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečné hranice oplocení a staveb, hranice přírodních objektů terénního reliéfu a porostů. Do mapového podkladů se kreslí projektovaná prostorová poloha a tvar nových staveb a terénních úprav a výkresy takto vzniklé jsou dokladem, který stavebník povinně – podle stavebního zákona - přikládá k návrhu na územní rozhodnutí, nebo k návrhu stavebního povolení, nebo povolení terénní úpravy.

zpět
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.