Geodézie

Geodézie spadá mezi nejstarší vědní obory a patří do souboru matematicko - fyzikálních a technických věd. Vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru a rozměru a fyzikálních vlastností Země nebo části zemského povrchu nebo objektů mimo Zemi. K tomu využívá různé geometrické a fyzikální metody. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve smyslu vodorovném i svislém. Celý vědní obor je pak možné rozdělit na jednotlivé vědní disciplíny zabývající se vždy jeho vybranou částí, např.: nižší geodézie, vyšší geodézie, kosmická geodézie, inženýrská geodézie atd. Úzce spojenými vědními obory s geodézií jsou kartografie a geografie, které analogovou nebo digitální formou zaznamenávají výsledky geodetických měření a šetření ve formě map na papíře nebo na paměťovém médiu počítače. Společně pak vytváří geografické  informační systémy.

zpět
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.