Doplnění pozemku ze zjednodušené evidence katastru nemovitostí

Doplnění pozemku do souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí, a to se  samostatným parcelním číslem a všemi dalšími obsahovými a formálními náležitostmi podle platného katastrálního zákona. Tímto procesem se do evidence v obou částech operátu katastru nemovitostí vracejí pozemky, které byly v 50. až 60. letech 20. století evidenčně sceleny do velkých, obvykle zemědělských a lesních půdních celků, s kterými hospodařily jednotná zemědělská družstva, státní statky, státní lesy, atd. Tehdejší politické uspořádání státu nezrušilo vlastnictví fyzických nebo právnických osob k těmto pozemkům, a proto lze dnes za zákonem daných podmínek vlastnictví k pozemkům obnovit nebo nahradit věcně – jiným pozemkem na základě pozemkových úprav nebo finančně.

zpět
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.