Práce v katastru nemovitostí

Zajišťujeme práce v oblasti katastru nemovitostí a evidence nemovitostí, např. geometrické plány zaměření budov či věcná břemena, katastrální mapu, na které je zobrazená hranicemi parcela, dělení pozemků a budov, polohové určení nemovitosti nebo vytyčení hranic pozemku.

Geometrické plány

Nabízíme zaměřování budov, rozestavěných staveb, novostaveb ke kolaudaci, rekreačních chat, hospodářských a výrobních objektů na základě kolaudačního rozhodnutí.

Dělení pozemků a budov

Zpracujeme nezbytné podklady pro reálné rozdělení nemovitostí, pro oddělování pozemků o dané výměře, pro upřesnění hranic pozemku a pro zaměřování stavebních míst na daném katastrálním území evidované v katastru nemovitostí.

Geometrické plány na věcná břemena

Nabízíme geometrické plány na věcná břemena k užívání pozemku (právo chůze, studny apod.), věcná břemena ochranného pásma inženýských sítí apod.

Vytyčení hranic pozemků

Zajišťujeme vytyčení vlastnických hranic parcel zapsaných v katastru nemovitostí, hranic pozemků, včetně neznatelných hranic bývalého katastru nemovitostí, jako jsou např. příděly, a zeměměřičské práce při restitucích pozemků.

Služby v oblasti poradenství

Součástí našich služeb je také poradenství v oblasti kupních a převodních smluv, stavebního povolení či stavebního řízení, informace o potřebných dokladech do katastru nemovitostí, odborné zastoupení při jednání s katastrálním úřadem.

Kromě práce v katastru nemovitostí se naše firma zabývá také inženýrskou geodézií a pozemkovými úpravami.

Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.