Práce v inženýrské geodézii

Pro obce a města

Nabízíme vytvoření přehledných map a geometrických plánů, kartografii, podklady pro projekty, zaměření dokončených inženýrských sítí, podklady pro pasport kanalizací, zpracování technické mapy města, digitalizace a vektorizace map a plánů, software k využití digitálních map a dat.

Pro správce, projektanty inženýrských sítí a fyzické osoby

Zajišťujeme vyhotovení podkladů pro projekt, dokumentaci skutečného provedení staveb, doměření, sjednocení a digitální zpracování stávajících dokumentací, vybudování vytyčovacích sítí, zpracování věcného břemena.

Pro stavební firmy

Pro stavební firmy nabízíme zaměření podkladů pro projekt stavby, vytyčování staveb, kontrolní měření sedání, posunů a svislosti, zaměření dokumentace skutečného provedení stavby, určování výšek, měření profilů, výpočet kubatur. Tyto služby zajišťujeme prostřednictvím odpovědných geodetů.

Speciální práce

Součástí katalogu našich služeb je i například zaměření jeřábových drah, vyhotovení základní a požární mapy závodu, přesné měření délek a výšek, vyhotovení speciálních tematických map, jednoduché i komplexní pozemkové úpravy.

Digitální technické mapy měst

Nabízíme služby v oblasti správy digitální technické mapy měst: Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč.

Zabýváme se také prací v katastru nemovitostí, pozemkovými úpravami, geodetickými pracemi, zeměměřičstvím atd.

Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.